OUTDOORINDOOR
HIM - HERITAGE IN MOTION - LANCERING WEBSITE

12:30 - 13:30CULTUUR ALS AANJAGER VAN DE ECONOMIE

15:00 - 16:00LINDA SERCK - DJ BBC        

16:30 - 19:30


HIM - HERITAGE IN MOTION - LANCERING WEBSITE - 12:30 - 13:30

Heritage in Motion (HiM) is een tweejaarlijks multimediafestival rondom Europees cultureel erfgoed voor de makers, het publiek en gebruikers van films, games, apps en websites met als thema: cultureel erfgoed. De eerste editie zal op 13-14 september 2013 gaan plaatsvinden in Pathé Buitenhof, Den Haag. HiM is geïnitieerd door Europa Nostra en de European Museum Academy.


Tijdens The European Life I Live wordt de website www.heritageinmotion.eu gelanceerd om 12.30uur in de Posthoorn. De hele dag worden er een aantal voorbeeldinzendingen vertoond aan het publiek. Meer weten: info@heritageinmotion.eu.

CULTUUR ALS AANJAGER VAN DE ECONOMIE - 15:00-16:00

Wat is de rol van Cultuur in Europa? Wat kan Kunst, Cultuur en in het bijzonder Europa bijdragen aan het herstel van de economie? Hoe kunnen cultuurinstellingen zelf Cultureel Ondernemen? Deze vragen staan centraal in dit programma dat in samenwerking met het Huis van Europa wordt georganiseerd. Op het programma staan:

- 'Creative Europe 2014-2020': Uit onderzoek concludeerde de Europese Commissie dat cultuur een belangrijke bijdrage levert aan de economische groei en voor veel nieuwe banen zorgt. Daar hoort een programma bij dat kunstenaars en culturele organisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van activiteiten voor een breed Europees publiek en dat de culturele en taalkundige verscheidenheid in Europa beschermt en promoot. Tijdens de bijeenkomst wordt het Creative Europe voorstel, dat nog volop in ontwikkeling is, toegelicht. Kansen voor de culturele sector!  

- Meer dan ooit bestaat de behoefte aan een constructieve samenwerking tussen culturele instellingen, bedrijven en overheids- en maatschappelijke instellingen in de stad. Op het Ondernemersplein is hier onder de noemer Culturele Business Case een begin mee gemaakt. Gemene deler is het laten gelden van de kracht van cultuur. Cultuur als netwerk dat bindt en verbindt. Op the European Life I Live wordt ingezoomd op relevante cases. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Check: www.culturelebusinesscase.nl.MAIN PARTNERS


PREMIUM PARTNERS
ORGANISATIE