THE EUROPEAN LIFE I LIVE: EUROPEAN MUSICAL FLAVOURS!

Wednesday, 5 September 2012

The Hague's very own Jam de la Crème musical collective will bring the first edition of The European LIFE I LIVE festival on Saturday, 8 September...


Read more...TWO PODIUMS, ONE THOUGHT

Wednesday, 15 August 2012

The European LIFE I LIVE festival terrain consists of two outdoor podiums offering a richly diverse palette of sounds, including pop, singer-songwriter...


Read more...THE HAGUE 'CULTURAL CAPITAL' FOR ONE DAY!

Monday, 13 August 2012

On Saturday 8 September, The Hague takes the title of ‘Cultural Capital of Europe’ for a day with the very first edition of The European LIFE I LIVE festival...


Read more...Donderdag 6 september

GEVLUCHT NAAR EUROPA - FILM & DISCUSSIE - HUMANITY HOUSE - 20:00

Wat overkomt je als Afrikaanse migrant zodra je toegelaten bent tot 'Fort Europa'? Dromend van een paradijs, blijkt de realiteit hard. Het Humanity House vertoont tijdens het European Life I Live festival in Den Haag de bekroonde documentaire 'Other Europe' van Rossella Schillaci (2011, 75 min.) met aansluitend een discussie. Een indringende documentaire, verteld door de ogen van deze nieuwe Europeanen. Het Humanity House is een museum en platform over rampen en conflicten. Via een indrukwekkende ervaringsreis beleef je hoe het is om te overleven in ramp en conflictgebieden. Het platform organiseert debatten, lezingen en filmavonden. Aanmelden voor dit programma via aanmelden@humanityhouse.org.

Humanity House | Prinsegracht 8 | Den Haag | www.humanityhouse.org


PRODEMOS

Het Bezoekerscentrum van ProDemos verzorgt bijzondere rondleidingen in het hart van de Haagse politiek en geeft voorlichting over democratie en rechtsstaat. Op 7 september wordt de rondleiding aan de dan aanwezige scholen exclusief gekoppeld aan een debat. In samenwerking met het Huis van Europa wordt gesproken over Jean Monnet's uitspraak "Wij voegen geen staten samen, wij verenigen mensen" en wat het eigenlijk betekent om Europees Burger te zijn?

ProDemos Hofweg 1H | Den Haag | www.prodemos.nlZaterdag 8 september

CULTUUR ALS AANJAGER VAN DE ECONOMIE - 14:00-15:00

Wat is de rol van Cultuur in Europa? Wat kan Kunst, Cultuur en in het bijzonder Europa bijdragen aan het herstel van de economie? Hoe kunnen cultuurinstellingen zelf Cultureel Ondernemen? Deze vragen staan centraal in dit programma dat in samenwerking met het Huis van Europa wordt georganiseerd. Op het programma staan:

- 'Creative Europe 2014-2020': Uit onderzoek concludeerde de Europese Commissie dat cultuur een belangrijke bijdrage levert aan de economische groei en voor veel nieuwe banen zorgt. Daar hoort een programma bij dat kunstenaars en culturele organisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van activiteiten voor een breed Europees publiek en dat de culturele en taalkundige verscheidenheid in Europa beschermt en promoot. Tijdens de bijeenkomst wordt het Creative Europe voorstel, dat nog volop in ontwikkeling is, toegelicht. Kansen voor de culturele sector!  

- Meer dan ooit bestaat de behoefte aan een constructieve samenwerking tussen culturele instellingen, bedrijven en overheids- en maatschappelijke instellingen in de stad. Op het Ondernemersplein is hier onder de noemer Culturele Business Case een begin mee gemaakt. Gemene deler is het laten gelden van de kracht van cultuur. Cultuur als netwerk dat bindt en verbindt. Op the European Life I Live wordt ingezoomd op relevante cases. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Check: www.culturelebusinesscase.nl.MAIN PARTNERS


PREMIUM PARTNERS
ORGANISATIE